Privacy statement

HIPP4YOU hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe HIPP4YOU dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Patricia Priems(“HIPP4YOU”). Voor vragen over uw privacy is HIPP4YOU als volgt voor u bereikbaar:
Bezoekadres: Hoevensestraat 15B. 5446 PA, Wanroij
Website: www.hipp4you.nl
Telefoonnummer: 06-10730547
E-mailadres: info@hipp4you.nl
Uw persoonsgegevens waarover HIPP4YOU beschikt zijn afkomstig van uzelf.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn: N.A.W.-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken wij voor interne doeleinden.. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. Maar als u de gegevens niet verstrekt, kan dit een negatieve invloed hebben op de diensten die HIPP4YOU levert.

Uw persoonsgegevens, zoals leeftijd, geslacht, lengte en overige persoonlijke gegevens, die van invloed (kunnen) zijn op de PS. food & lifestyle producten en consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen, worden gebruikt om onze diensten te analyseren en te verbeteren.

HIPP4YOU verwerkt uw persoonsgegevens dus voor interne doeleinden. Het is noodzakelijk dat HIPP4YOU deze persoonsgegevens van u verwerkt om verwerkingsgrondslagen gerechtvaardigd belang, en om gerechtvaardigde belangen van HIPP4YOU te behartigen, namelijk het belang van HIPP4YOU om kwalitatieve begeleiding te geven.

HIPP4YOU verwerkt op dit moment geen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht HIPP4YOU dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

HIPP4YOU bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om de interne doeleinden te dienen. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is.
Als HIPP4YOU uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

HIPP4YOU verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PS. food & lifestyle -producten en –diensten afneemt, worden ook aan PS. food & lifestyle Nederland B.V. ( “PS. food & lifestyle”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle -producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food &  lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle -producten en –diensten.

HIPP4YOU besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.

Alle persoonsgegevens die HIPP4YOU verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit HIPP4YOU werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van HIPP4YOU. Verder monitort HIPP4YOU continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.