Disclaimer

HIPP4YOU (KvK nummer: 17263324), hierna te noemen HIPP4YOU, verleent u hierbij toegang tot www.hipp4you.nl (“de website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. HIPP4YOU behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

HIPP4YOU spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HIPP4YOU. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. HIPP4YOU oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HIPP4YOU nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HIPP4YOU en haar bezoekers. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Claims / Ervaringen

De HIPP4YOU ervaringen op deze website zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. HIPP4YOU corrigeert deze verhalen op grammatica en verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving, inhoudelijk corrigeert HIPP4YOU de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van het PS. food & lifestyle programma. Als er op de website www.hipp4you.nl wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op het “PS. food & lifestyle programma”